BHV cursus voor fysiotherapie

BHV cursus voor fysiotherapie

Afgelopen zaterdag 7 juli heeft Health 4 Holland in samenwerking met Medprevent B.V. een BHV cursus georganiseerd voor de medewerkers van Fysio 4 Den Bosch, Fysio Sint-Michielsgestel, Fysio Paleiskwartier en Health 4 Hollands eigen team. Verschillende onderwerpen zijn...
Nieuwsbrief AVG-proof

Nieuwsbrief AVG-proof

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordering Gegevensbescherming’ oftewel AVG van kracht. Deze wet is een vervanging en uitbreiding van de vroegere ‘Wet bescherming persoongegevens’ (Wbp). Onder de AVG zijn de privacy rechten versterkt en...