Vanaf 2019 wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer ruimte maken voor preventieve gezondheidszorg. Door preventieve zorg meer aan te bieden vanuit het basispakket, verwacht het ministerie dat er minder aanspraak gedaan zal worden op andersoortige zorg. Voor fysiotherapie verandert er het een en ander rondom de declaratie en vergoeding van COPD.

Vanaf 1 januari 2019 COPD direct vergoed vanuit de basisverzekering
Begin volgend jaar worden de behandelingen van COPD direct vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment moeten patiënten de eerste 20 behandelingen zelf betalen of laten vergoeden vanuit hun aanvullende zorgverzekering. Dit gaat dus veranderen.

Let op: eigen risico

Hoewel de eerste 20 behandelingen vanaf 2019 niet meer zelf betaald hoeven te worden door de patiënt, gelden de behandelingen van COPD wel voor het eigen risico. Dit is gunstig voor patiënten die alleen basis verzekerd zijn, maar kan in vergelijking tot de huidige situatie wel tot extra kosten leiden bij patiënten die aanvullend verzekerd zijn. Zij kunnen, omdat de behandelingen direct vanuit de basisverzekering vergoed worden, geen aanspraak maken op de vergoeding vanuit hun aanvullende pakket.

Maximum aantal behandelingen

In de huidige regeling rondom de vergoeding van COPD is er geen maximum gesteld aan het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Dit verandert per 1 januari 2019. In het eerste jaar worden maximaal 70 behandelingen vergoed. Daarna is het aantal behandelingen dat vergoed wordt afhankelijk van de ernst van de COPD.

Vanwege het eigen risico en een maximum aan het aantal vergoede behandelingen, waarschuwt het KNGF voor een zorgtekort onder kwetsbare en ernstig zieke patiënten.