Gisteren is op Prinsjesdag de miljoenennota voor 2019 door het kabinet gepresenteerd. Volgens de cijfers gaan we er bijna allemaal op vooruit volgend jaar, maar wat zijn nu de plannen van het kabinet voor de zorg? In onderstaand overzicht zetten we alles op een rijtje.

Zorgkosten 2019

Zoals in de afgelopen jaren zien we ook volgend jaar een stijgende lijn in de uitgaven voor de zorg. Naar schatting zal de zorg komend jaar 71 miljard euro gaan kosten. We gaan dus meer betalen voor de zorg. Dit zien we vooral terug in de stijging van de zorgpremie voor de basisverzekering. Dit is niet zonder reden: de dekking van de basisverzekering zal op enkele punten uitgebreid worden. Daarnaast wordt er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe behandelmethoden, technologieën en medicijnen.

 

Zorgpremie en eigen risico

De basispremie zal volgend jaar met zo’n 10 euro per maand toenemen. De zorgverzekeraars zullen de precieze premiebedragen nog moeten vaststellen, maar enkele zorgverzekeraars hebben al laten weten dat de premie voor hun zorgverzekeringen naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar zal stijgen. Het verplichte eigen risico blijft met 385 euro gelijk aan dit jaar.

 

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal komend jaar net als de zorgpremie stijgen. Eenpersoonshuishoudens met een maximale zorgtoeslag kunnen rekenen op een toename van 94 euro. Voor meerpersoonshuishoudens komt deze toename neer op 281 euro.

 

Uitbreidingen en wijzigingen in het basispakket

Zoals ieder jaar veranderen er in 2019 ook dingen in het basispakket. Enkele wijzigingen zijn:

  • COPD wordt vergoed vanaf de eerste behandeling
  • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed voor bepaalde vormen van overgewicht
  • Vergoeding zittend ziekenvervoer wordt verruimd
  • Paracetamol, vitamines en mineralen die zonder recept te koop zijn, worden niet meer vergoed
  • Voor medicijnen waarvoor men moet bijbetalen geldt een eigen bijdrage van maximaal 250 euro per jaar