Afgelopen zaterdag 7 juli heeft Health 4 Holland in samenwerking met Medprevent B.V. een BHV cursus georganiseerd voor de medewerkers van Fysio 4 Den Bosch, Fysio Sint-Michielsgestel, Fysio Paleiskwartier en Health 4 Hollands eigen team. Verschillende onderwerpen zijn tijdens deze leerzame dag aan bod gekomen en uiteindelijk is iedereen met een BHV certificaat naar huis gegaan! Wist u dat de Arbowet voorschrijft dat op ieder moment voldoende BHV’ers aanwezig dienen te zijn in een bedrijf? In dit artikel vertellen we u hier meer over.

Wat houdt BHV in?
BHV staat voor bedrijfshulpverlening en is erop gericht de veiligheid van de werkomgeving te bevorderen en erger te voorkomen. Op de werkvloer kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een patiënt in uw praktijk onwel wordt en flauwvalt, of dat er brand ontstaat door een defect fitnesstoestel in uw zaal. In zo’n geval is het belangrijk dat er mensen aanwezig zijn die adequaat weten te handelen en escalatie van het gevaar weten te voorkomen: de zogeheten BHV’er.

BHV’ers worden onder andere getraind in het verlenen van EHBO (waaronder reanimatie), het bestrijden van brand en het evacueren van de aanwezige personen.

Is BHV verplicht?
Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht om de bedrijfshulpverlening in zijn of haar bedrijf te regelen. Deze verplichting vervalt alleen indien u geen personeel heeft en alleen werkt in de vorm van een eenmanszaak. Let er hierbij wel op dat u niet op regelmatige basis mensen in uw bedrijf ontvangt, zoals bijvoorbeeld klanten of bezoekers. U bent dan namelijk wel verplicht een BHV certificaat te behalen. De Arbowet stelt iedere werkgever verplicht de juiste maatregelen te treffen voor een veilige werkomgeving.

Hoeveel BHV’ers moet mijn praktijk hebben? 

De Arbowet schrijft geen specifiek aantal of percentage BHV’ers voor dat een bedrijf moet hebben. Wel wordt er gesteld dat er op ieder moment voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn, ook tijdens verlof of verzuim. Een minimum richtlijn zou zijn om minimaal twee BHV’ers binnen uw praktijk te hebben. Afhankelijk van de grootte van uw praktijk en de extra risico’s kan aangeraden worden om extra mensen op te leiden tot bedrijfshulpverlener.

Hoe lang is een BHV certificaat geldig? 

Een BHV certificaat is na behalen één jaar geldig en dient ieder jaar door middel van een herhalingscursus opnieuw verlengd te worden. Dit is van belang om de kennis van uw BHV personeel up-to-date te houden. Gelukkig zijn ongevallen of gevaarlijke situaties niet aan de orde van de dag, maar dit kan er wel toe leiden dat de kennis van een BHV’er verslapt. Hierdoor kan het lastiger worden om adequaat te handelen wanneer de situatie daarom vraagt. Herhaling is dus noodzakelijk.

Heeft u interesse in een BHV curus? 

Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op! We kunnen voor u een geheel verzorgde BHV cursus organiseren in samenwerking met het opleidingscentrum.